RON29.00

Forme de participare politică a minorităţilor naţionale

Forme de participare politică a minorităţilor naţionale
Forme de participare politică a minorităţilor naţionale în contextul Uniunii Europene
Autor: Sanda FĂRCAŞ
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2008
Nr. pag. 302
ISBN 978-973-166-091-2
Cercetarea propusă de această teză urmăreşte să examineze modul în care grupurile minorităţilor naţionale reprezentate în Parlamentul României se angajează în acţiuni de tip politic în diferite tipuri de arene (locală, naţională, europeană), fără a neglija patternurile de comportament politic pe care acestea le-au construit în diferite contexte istorice şi temporale (comunist, preaderare şi postaderare). Caracterul de noutate al tezei este determinat în principal de patru elemente. Parcursul urmat de această lucrare transgresează tiparul majorităţii analizelor în domeniu (studii, rapoarte de ţară) care se concentrează aproape exclusiv asupra celor mai proeminente minorităţi naţionale din punct de vedere cantitativ: maghiarii şi rromii. Prin extinderea cercetării la celelalte 17 minorităţi naţionale reprezentate în Parlament, acest studiu depăşeşte cele două erori majore care se fac adesea cu privire la restul minorităţilor naţionale: ignorarea comportamentului lor politic şi generalizarea comportamentului mar ilor minorităţi asupra celorlalte grupuri minoritare. Principalul beneficiu al unui asemenea demers constă în recunoaşterea diversităţii de ordin cultural, istoric, organizaţional a grupurilor minorităţilor naţionale şi în admiterea faptului că aceste diferenţe generează răspunsuri diferite la aceleaşi oportunităţi politice.
Editura Lumen
Reviews
Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Manufacturer Info
Editura Lumen
Editura Lumen Homepage
Other products
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
Currencies
osCommerce