RON30.00

Valori sociale ale tranziţiei post-comuniste

Valori sociale ale tranziţiei post-comuniste
Valori sociale ale tranziţiei post-comuniste
Autori: Mălina VOICU
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
Iaşi, 2010
Nr. pag. 147
ISBN 978-973-166-239-8
Ultimii douăzeci de ani au fost marcaţi de profunde schimbări sociale, economice şi politice survenite în societăţile post-comuniste. Aceste transformări au vizat atât schimbarea instituţională, cât şi cea cultural-valorică. Pretutindeni în Europa Centrală şi de Est s-a trecut de la totalitarismul comunist la democraţia pluralistă, de la economia planificată la cea de piaţă. Aceste schimbări au mers în tandem cu schimbarea atitudinilor şi valorilor sociale, a modului în care oamenii percep şi se raportează la societate în ansamblul ei, precum şi la diferite instituţii şi componente ale acesteia. Volumul de faţă abordează tocmai această din urmă faţetă a transformărilor produse în societăţile post-comuniste în ultimele două decenii - schimbarea cultural - valorică. Lucrarea se focalizează pe trei dimensiuni diferite ale schimbării valorilor sociale survenite în ultimele două decenii: suportului pentru un regim politic democratic, credinţă religioasă şi egalitate de gen. Fiecare dintre aceste teme este abordată atât din perspectivă comparativă longitudinală, cât şi transversală. Capitolele încercă să identifice evoluţia celor trei valori sociale sub impactul schimbărilor politice şi economice ce au avut loc după căderea comunismului, precum şi a factorilor care au dus la apariţia acestor schimbări. demersul este unul comparativ, atât longitudinal cât şi transversal, fiind analizate statele...
Reviews

Customers who bought this product also purchased
Stiluri de viaţă în România Postcomunistă
Stiluri de viaţă în România Postcomunistă
Manufacturers
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
0 items
Manufacturer Info
Editura Lumen
Editura Lumen Homepage
Other products
Share Product
Share via E-Mail Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Buzz Share on Digg
Currencies
osCommerce